Lüfterlose Netzteillösungen für Medizin, IT und Industrie

DC/DC Netzteile / PC-Netzteile

MPD-830C

Watt: 300W

Input: 19~32VDC

Output:+5V, +12V, -12V, -5V, +3....


MPD-830V

Watt: 300W

Input: -40~-72VDC

Output:+5V, +12V, -12V, -5V, +3....

MPD-830R

Watt: 300W

Input: 72~136VDC

Output:+5V, +12V, -12V, -5V, +3....